Veneiden ja laivojen historia sekä merkitys

 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vedessä liikkuvia aluksia on käytetty siirtymiseen paikasta toiseen jo yli 6000 vuoden ajan, eikä ihme, sillä ihmiset ovat luontaisesti hakeutuneet aina veden lähelle. Hämmästyttävintä on se, että vielä tänäkin päivänä laivat, veneet ja lautat ovat tärkeä liikkumiskeino ympäri maailmaa. On myös kiehtovaa huomata, että nykyisten laivojen ja veneiden ulkoasu ei poikkea merkittävästi siitä, mikä se on ollut tuhansia vuosia sitten. Luonnon tarjoamista materiaaleista on valmistettu aikojen saatossa hyvin monenlaisia aluksia. Ruokoja tai tukkeja yhteen sitomalla on saatu aikaan kelluvia lauttoja, sisältä ontoksi koverrettuja puunrunkoja on käytetty kanootteina. Toinen amerikkalaisten alkuperäisasukkaiden hyödyntämä rakennusmateriaali oli koivun tuohi, jota punomalla saatiin aikaan tavattoman kevyt, mutta kestävä alus veden varassa liikkumiseen. Usein pienet reiät veneessä tukittiin puunkuorilla tai esimerkiksi eläinten nahalla. Pääasia on se, että aluksesta saadaan vesitiivis, jolloin se pysyy pinnalla eikä rupea uppoamaan. Veneen ja laivan ero on se, että vene on pienempi kuin laiva, vaikkei näiden kahden välillä täysin selkeää eroa olekaan määritelty. Yhtenä mittapuuna voidaan pitää aluksen pituutta, sillä esimerkiksi Suomessa laivaksi voidaan ainakin kutsua yli 24-metrisiä aluksia, joiden ohjaamiseen tarvitaan erityinen tutkinto.

Veneitä ja laivoja on olemassa hyvin monenlaisia eri muotoisia ja eri kokoisia sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja. Veneet voivat liikkua paikasta toiseen joko ihmisvoimin, kuten esimerkiksi soutuvene, kajakki ja kanootti tai moottorivoimin kuten esimerkiksi bensiinillä tai dieselillä käyvät moottoriveneet. Kanootteja tai sen kaltaisia aluksia on käytetty tiettävästi jo esihistoriallisilta ajoilta lähtien ja ne ovat soveltuneet yhtä lailla sekä paikasta toiseen siirtymiseen kuin kalastamiseen. Lisäksi on olemassa aivan erityisiä kalastukseen soveltuvia aluksia. Toinen suuri veneiden ryhmä ovat erilaiset huvitteluun tarkoitetut veneet, kuten pienet jollat ja purjeveneet, ponttooniveneet sekä esimerkiksi vesihiihtäjiä ja varjoliitäjiä vetävät veneet. Tärkeässä roolissa ovat tietenkin pelastusveneet, joita löytyy rannikkovartiostolta sekä esimerkiksi suurilta aluksilta hätätapausten varalta. Lisäksi on olemassa asuntoveneitä ja asuntolaivoja, joissa ihmisten on mahdollista asua esimerkiksi lomailun ajan lyhyen aikaa tai myös pitkäaikaisesti ympäri vuoden.

Veneillä ja laivoilla on todella merkityksellinen rooli ihmiskunnan historiassa, sillä niitä on käytetty laajalti esimerkiksi tutkimusmatkoilla. Tunnetuimpia tutkimusmatkailijoita ovat tietenkin esimerkiksi Kristoffer Kolumbus ja James Cook, mutta myös viikinkien tiedetään seilanneen ahkerasti eri maanosien väliä pitkillä viikinkilaivoillaan. Lisäksi merenkulku on mahdollistanut kaupankäynnin eri kansojen välillä. Veneissä ja laivoissa on kuljetettu vuosisatojen aikoina valtavia määriä mausteita, kankaita, eläimiä, ihmisiä, koneita, kasveja ja ties mitä, joiden siirtyminen paikasta toiseen olisi ollut huomattavasti hankalammin toteutettavissa maateitse. Myös siirtolaisuus esimerkiksi Euroopasta Pohjois-Amerikkaan ei olisi mitenkään ollut mahdollista ilman laivaliikennettä.

Meillä Suomessa maamme tuhannet järvet ja pitkä rannikko ovat saaneet aikaan sen, että meillä veneily on todella yleinen ajanvietteen muoto. Onkin arvioitu, että vähintään joka neljännellä suomalaisella kotitaloudella on omistuksessaan jonkinmoinen vesialus. Suomea ja muita Pohjoismaita pidetäänkin ehdottomasti eräinä maailman eniten veneilevistä maista. Suuressa suosiossa ovat Helsingissä joka vuosi järjestettävät Venemessut, joilla pääsee ihailemaan viimeisimpiä veneuutuuksia ja samalla tulee huomanneeksi, kuinka valtavan suuressa suosiossa veneily onkaan suomalaisten keskuudessa.